Bannerannonser

Villkor

Dessa villkor gäller för företags bannerannonsering på proffix.se

Format

Bannern kan vara av formatet jpg, gif eller flash. Storlek Bredd: 200 px, Höjd: 100-400px. Priset baseras på annonsens höjd: Enkel, H=100-200px, Dubbel, H=201-300px, Trippel, H=301-400px.

Visning

Bannerannonserna visas i samtliga sidvisningar i kolumnen längst till höger, under rubriken "Bannerannonser". Ordningen är slumpmässigt vald vid varje ny sidvisning eller siduppdatering. Om bannern innehåller en webblänk öppnas målsidan alltid i ett nytt fönster.

Länkning

Bannerannonser kan vid klick länkas till annonsörens hemsida eller utgöra en sökning av annonsörens alla annonsobjekt på proffix.se. 

Annonseringsperiod

Annonsen bokas för hela kalendermånader, där en kalendermånad är kortaste annonseringsperiod. Annonsen kan bokas för en bestämd tidsperiod, eller med automatisk förlängning. Uppsägning av annons som är bokad med automatisk förlängning ska ske senast en månad innan annonseringsperioden löper ut.

Beställning

Annonsbeställning med material och fakturauppgifter ska vara Proffix tillhanda senast 5 arbetsdagar innan annonsperiodens start. Beställningen skickas via e-post till lasse@proffix.se och bekräftelse av beställning sker med e-post.

Priser

Enkel, BxH 200 x 100-200px: 1 100 kr/månad.
Dubbel, BxH 200 x 201-300px: 1 600 kr/månad
Trippel, BxH 200 x 301-400px: 2 000 kr/månad.

Fakturering och betalning

Fakturadag är första dag i annonsperioden.
Moms tillkommer på alla angivna priser.
Betalningsvillkor är 10 dagar.
Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr.
Dröjsmålsränta debiteras med den procentsats som anges på faktura.
Vid utebliven betalning tas annonsen bort efter 30 dagar från fakturadag. Betalningsskyldighet föreligger för förfallna fakturor
även sedan annonsen tagits bort.

Övriga villkor

Proffix förbehåller sig rätten att inte publicera banners som inte anses passa in och att ta bort banner som stör sitens innehåll eller orsakar tekniska problem för besökarna. Det är inte tillåtet att använda banners med ljud. Proffix AB tar inget ansvar för innehållet i bannerannonser.

För bokning eller frågor, kontakta Proffix, 08-776 33 49 eller lasse@proffix.se  

 

Proffix på Facebook


Hämta proffix appen
Android applikation Apple applikationApple/IOS info
Senaste nytt